T2:102-103


(Rubrik:) Nörbo heradt        Romfertuna sochn     


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Ääß äre academiæ gårdar              4
            Hwardera är                                 12 öresland
B.        Vtsäde                                          16 tunnor
C.        Vtsäde                                          43 tunnor
C+.      Vtsäde                                          13 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                                          38 tunnor
E.         Vtsäde                                          9 tunnor
F.         Wreet, vtsäde                               13 tunnor
G.        Hård walß eng, höö                       170 laß
H.        Vtsäde                                          1 tunnor
I.          Vtsäde                                          1 1/2 tunno
K.        Myre walß eng, höö                      42 laß
L.         Myre walß eng, höö                      50 laß     
M.        Beetz haga, doger till eng.
            Muulbete och skog litett.
            Fiske                                             0
            Sågh och miölquarn                       0
            Humblegårdar äre och här.


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
            (Ingen text.)


(Karttext:)

Li<nd>
Sand jord
Lind
Lind
Wiggeby möter.
Godh hård walß eng.
Beetz haga.
Godh myreng.
Sand jord
Sand jord
Sand jord
Lind
Godh hård walß eng.
Sand jord
Sand <jor>d
Sand jord
Sand jord
Godh myr eng.
Ler jord.
Scala ulnarum.