T2:104


(Rubrik:) Nörbo heradt  Romfertuna sochn.    


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Solinge, cronegårdar                      2
            1 är                                              10 öre
            2 är och                                        10 öre
B.        Gärdett, vtsäde                              20 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                              19 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                              13 1/4 tunnor
E.         Gärdett, vtsäde                             12 1/4 tunnor
F.         Myreng, höö                                 35 laß
G.         Myreng, höö                                26 laß
H.         Hård walß eng och myre
             walß eng, tillhopa                         120 laß     
I. 
      }     Beetz tomptar.
K.           
L.         Wreet, vtsäde                               2 tunnor
M.        Wreeten, vtsäde                           2 tunnor


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården, vtsäde                             17 1/8 tunnor
            Höö                                             90 1/2 laß
2.         Gården, vtsäde                             17 1/8 tunnor
            Höö                                             90 1/2 laß     
            Alle handa tarfue skog
            till nödtorften.
            Godh muulbet.
            Fiske                                            0
            Såg och miölquarn                        0
            Swedie och rögningzmark
            godh.
            Humblegårdar                              0 

(Karttext:)

Flätiebo sochn möter.
Lind
Lind
Lind
Leer jord
Leer jord
Lind
Myre eng
Leer jord
Leer jord
Myre eng tämmelig godh.
Lind
Leer jord
Tompt
Hård walß eng godh.
Tompt
Myre eng godh
Leer jord
Leer jord
Myr eng
Scala ulnarum.