T2:109


(Rubrik:) Nörbo heradt  Haraker sochn.    


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Bålsta, skattegård                        1
            ähr                                              12 öresla<n>d
            Vti denne by är                            6 öre
            Vtjord både i åker och eng
            och andra vttegar höra till Humblesta, fol. 110       
B.        Gärdett, vtsäde                            25 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                            15 tunnor
D.        Hård walß eng medellmåttig
            godh, höö                                    200 laß
E.         Stubblind, höö                             16 laß
            Vti samma stångfall är vp-
            kord1 hafuerland                         2 1/2 tunnor
            och dett lyder till Bålstator-
            pett.
F.         Torpett, hörer både till Bålsta
            och Humblesta, så mykit
            som är vpkördt till åker
            lyder till Båålsta.
G.        Wreeten, vtsäde                           2 tunnor
            Vti samma wreet är en lind,
            räntar höö                                    12 laß
H.        Wreeten, vtsäde                           1 tunnor
            Tarfueskog och muulbeet till
            nödtorften.
            Qwarn som går höst och wåhr.            hörer till vtjorden
            Såge quarn                                  0
            Humblegård                                 0
            Fiske någott vti Swart åhn.  
            Vti gärdet
            B är igen-
            lagd åker
            till 2 tunnor.           

(Karttext:)

Swart mylla
Humblesta egor möta.
Detta stykit är skarpt och intet synnerligt bärande
Igenlagd åker.
Swart ååhn
Swart mylla
Swart mylla
Hård walß eng medellmåttig godh
Moo jord
Swart mylla.
Lind.
Hafre jord
Stubb swedh
Stubb swedh
Lind
Beetz haga
Scala ulnarum.

1 D.v.s. uppkörd