T2:11


(Rubrik:) Sanct Elians sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Röneby gårdar                        2
           1 cronegård                             12 öre
            förlänt till kyrke heerden i Wästeråß
           2 är frälßegård                         12 öre   
B.       Gärdeet, vtsäde                        6 1/2 tunnor
C.       Gärdeet, vtsäde                        23 tunnor
D.       Gärdet, vtsäde                          20 1/2 tunnor
E.        Godh hårdvalß eng, höö           81 laß  
F.        Myrwalß eng medellmåtig         38 laß
G.        Kalfue tompt.
            Skog och muulbeet till nödtorften
            Fiske                                      0
            Sågh och miölquarn                 0
            Timber, näfuer och basteskog  0    

(Karttext:)

Vppåker möter
Åby möter
Lätt jord
Godh hård walß eng
Leer mylla
Tompt
Leer mylla.
Leer mylla
Hofdesta möter
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Lät jord
Lätt jord
Leer mylla
Önesta möter.
Myrwalß eng tämmelig godh.