T2:110


(Rubrik:) Nörbo heradt.    


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Humblesta är skattegård               1
            och är                                          10 öresland
            Och een vtjord ligger här till belä-
            gen vti Båålsta, fol. 119, och är
            samma vtjord                               6 öres land
B.        Gärdett, vtsäde                            17 1/2 tunnor
            Vti detta gärdet är obrukatt och
            gammall åker                               5 tunnor  
C.        Gärdett, vtsäde                            14 tunnor
D.        Myr och hård walß eng med nå-
            gott skog ibland, höö                    78 laß
E.         Åker täppa, vtsäde                      1 1/2 tunnor
F.         Huußtompt.
            Tarfueskog och muulbeet till nöd-
            torftten.
            Timber, näfuer och basteskog       0
            Sågh                                            0
            Humblegård                                 0
G.        Beetz haga, doger till eng.
            Fiske någott vti Swart åhn.
            Miölquarn som går hööst och wåhr, fol. 109,
            och hörer till vtjorden.          

(Karttext:)

Fräbbenbo möter.
Swart åhn.
Beetz haga
Myrwalß engh medh skog ibland
Jgenlagd åker.
Hafreland
Hårdvalß eng godh
Moo jord
Swart mylla
Ler jord
Moo jord
Båålsta möter.
Moo jord
Hafre jord
Scala ulnarum.