T2:111


(Rubrik:) Haraker sochn.    


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Åkerby skattegårdar                     2
            1 är                                              6 öres land
            2 är och                                        6 öresland         
B.        Gärdett, vtsäde                             17 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                             16 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng, höö                      18 laß
E.        Hård walß eng, höö                       50 laß
F.        Wreeten, vtsäde                            1 1/16 tunnor
G.        Hård walß eng, höö                      12 laß
            Muulbeet och tarfueskog till
            nödtorfften.
            Timber, näfuer, baste
            och swedieskog1                          0
            Sågh och miölquarn                      0
            Fiske                                            0
            Humblegård                                  0


H.        Torpett, hörer halfparten
            till Åkerby och halfparten
            till Ulfuesta, fol. 119.
I.          Gärdet, vtsäde                              1 7/8 tunnor
K.        Gärdet, vtsäde                              2 1/8 tunnor
L.         Hårdwalß eng, höö                       6 laß
            Fins en eng till denne by vti Sundz-
            bo belägen, fol. 124, noterat littera R,
            räntar höö                                     24 laß


(Karttext:)

Hård walß eng til Åkerby
Moo jord
Gräna eng möter.
Moo jord
Moo jord
Hård walß eng medh biörke skog ibland
Hård walß eng
Moo jord
Lind
Gräna åker möter
Leer jord
Lindskog
Moo jord
Vlfuesta egor möta
Leer jord
<Gr>äna eng <möt>er
Hård walß eng tämmelig bärande.
Vlfuesta eng möta.                               
1 Timber ... swedieskog har korrigerats från Timber, näfuer och basteskog såsom och swedieskog i ms