T2:112


(Rubrik:) Nörbo heradt.    


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Åby äre gårdar                     2
            1 är frälße                            7 öre
            2 är crone                            3 öre         
B.        Gärdett, vtsäde                    14 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    10 tunnor
            Lind i samma gärde              2 tunnor  
D.        Beetz tompt.
E.        Hård walß eng skarp, höö     12 laß
            Skog och muulbete till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog   0 
            Sågh och miölquarn                  0
            Humblegård                             0
            Fiske litett vti Swart ååhn.


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården är frälße, vtsår åhrligen      8 tunnor
            Höö hafuer samma gård                8 laß
2.         Gården är crone, vtsåår åhrligen    4 tunnor
            Höö till samma gård                      4 laß


(Karttext:)

Skiplinge åker möter.
Swart ååhn.
Lind
Lind
Moo jord
Moo jord
Hård walß eng
Moo jord
Moo jord
Lind
Scala ulnarum.