T2:113


(Rubrik:) Haraker sochn.    


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Skiplinge arf och egne
            hemman                               2
            1 är                                     8 öre
            2 ar1 och                             8 öre         
B.        Gärdett, vtsäde                    21 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    20 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng, höö             63 laß
E.         Myr eng, höö                      60 laß
            Tarfueskog och muulbeet litet.
            Timber, näfuer och basteskog
            såsom och swedieskog        0
            Fiske litett i Swart-
            ååhn. 
            Sågh och miölquarn             0
            Humble gård                       0


F.         Harakers qwarn, skatte torp
            och skattlagt för                   1 öre
            Och qwarnen är lagd för      16 tunnor
            i tull.
            Skog och muulbeet är der till               0
            Timber, näfuer, swedie och basteskog 0
            Fiske någott vti Swart ååhn.
            Humblegård                                        0
G.        Gärdett, vtsäde                    2 1/8 tunnor
H.        Gärdett, vtsäde                    1 3/8 tunnor
I.          Myr eng, höö                      9 laß
K.        Siälfue Tullequarnen.   


(Karttext:)

Söder Spånga eng möter
Lind
Hård walß engh styky
Swart mylla
Lind
Myrwalß engh styky
Swart ååhn.
Swart mylla
Hafre jord
Lind
Lille ååhn.
Swart mylla
Swart mylla
Myrewalß engh
Moo jord
Moo jord
Präste engiar möta.
Hafre jord
Åby möter.

1 D.v.s. är