T2:114


(Rubrik:) Nörbo heradt   


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Kull är skattegård 1             8 öresland
B.        Gärdett, vtsäde                    9 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    10 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng, höö             48 laß
            Muulbeet till nödtorften.
            Gärßell och stöör, skog till nödtorften
            Timber och näfuerskog        0
            Basteskog                           0
            Swedieskog någott litett. 
            Sågh och miölquarn             0
            Fiske någott litett vti Swart åhn.
            Humblegård                         0  


(Karttext:)

Söder Spånga möter.
Lind med skog
Swart ååhn.
Moo jordh
Lind
Leer jordh
Leer jord
Leer jord
Leer jordh
Slät lind
Lind med stubbar
Hård walß ängh medh skogh
Scala ulnarum.