T2:115


(Rubrik:) Haraker sochn.    


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Söder Spånga skattegård     1
            ähr                                      16 öresland  
B.        Gärdett, vtsäde                    20 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    19 1/2 tunnor
D.        Hårdwalß eng intet synnerlig
            bärande, höö                       98 laß
E.         Beetz haga, doger till eng.
F.         Beetz haga, doger till eng.
G.        Hwß tompt.
            Muulbet ganska ringa
            Tarfue skog litett.
            Timber och näfuerskog        0
            Sågh och miölquarn             0
            Humble gård                       0
            Basteskog                           0
            Fiske litett vti Swart ååhn.  


(Karttext:)

Fälskäl möter
Swart åhn.
Medelmåtigh engh
Moo jord
Grän jord
Hård walß engh skarp
Leer jord
Betz haga
Betz haga
Grän jord
Moo jord
Moo jord.
Lind