T2:116


(Rubrik:) Nörbo heradt.   


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Forßen är skattetorp            1
            och är köpt ifrå Fälskäl och ligger
            på Fälskälz egor, skattar järn
            4 ???, för Hammar smedian
B.        Gärdet, vtsäde                     3 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                     3 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng godh, höö     21 laß
E.         Stubbeng, lyder till Fälskäl och rän-
            tar höö                                7 laß            } fol. 117
            Vti samma eng är vpkördt till åker
            et styke, är                          3/4 tunnor      
F.         Wreeten, vtsäde                  2 tunnor
            lyder till Fälskäl, fol. 117.
G.        Ny rögning, höö                  22 laß
            och lyder till Fälskäl, fol. 117.
H.        Ny rögning, höö                  23 laß
            och lyder till Fälskäl, fol. 117.
I.          Hammar smedia, hörer till Forßen
            Skog och muulbeet intet vtan på
            Fälskälz egor.
            Fiske något vti Swart ååhn.
            Qwarn som är öde.
            Såge qwarn                        0
            Humblegård                        0    


(Karttext:)

Stubb eng
Swart ååhn.
Moo jord
Moo jord
Nyrynning1 med stubbar
Hård walß eng till Forßen
Lind
Ny stub rynning

1 D.v.s. Nyröjning?