T2:117


(Rubrik:) Haraker sochn   


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Fälskääl, skattegårdar          2
            1 är                                     14 öres land
            2 är                                     14 öres land    
B.        Gärdett, vtsäde                    27 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    30 1/2 tunnor
            Vti detta gärdett är               4 1/2 tunnor
            obrukatt åker. 
D.        Hård och myre walß eng, halparten
            af hwartt slaget, höö             117 laß
E.         Beetz haga, doger till eng.
F.         Teegarna höra till Kättesta och                    fol. 127
            ränta höö                             11 laß
            Muulbeet och tarfueskog till nöd-
            torften.
            Timber, näfuer och basteskog    0
            Swedieskog någott, litett fiske i Swartåhn.
            Sågh och miölquarn                   0
            Humblegård                              0
            Till denne by fins en stubbeng, fol. 116, räntar
            höö    7 laß. Åker i samma eng 3/4 tunnor vti E.
            Jbidem ny rögning vti littera H, höö    23 laß
            Jbidem wreet noterat littera F, vtsäde 2 tunnor
            Jbidem en rögning vti littera G, höö    22 laß

(Karttext:)

Moo jord.
Hälla åker möter.
Moo jord
Lind
Leer jord
Moo jord, obrukatt
Nörr Spånga möter och är frälße
Leer jord
Betz haga
Leer jord
Leer jord
Lind
Vlfuesta eng möter.
Godh hårdwalß eng
Myrwalß eng
Swartt ååhn.
Scala ulnarum.