T2:118-119


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Haraker sochn   


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Vlfuesta skattegårdar           2
            1 är                                     7 öresland
            2 är                                     14 öres land    
B.        Gärdett, vtsäde                    21 3/4 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    23 tunnor
D.        Hård walß eng                     75 laß
E.        Beetz haga, doger till eng.
F.        Wreet, vtsäde                       1 tunnor
G.        Hård walß eng                     15 laß
H.        Wreeten, vtsäde                   1 tunnor
I.         Wreeten, vtsäde                    1/4 tunnor
K.        Hård walß eng, höö              6 laß
L.         Hård walß eng, höö             11 laß
M.        Myreng, höö                       15 laß
N.        Myreng, höö                        4 laß
O.        Myr eng, höö                       8 laß
P.         Myr eng, höö                       5 laß
            Tarfueskog och muulbeet
            till nödtorfften.
            Timber, näfuer och baste-
            skog                                    0
            Swedieskog litett.
            Fiske                                   0
            Sågh och miölquarn              0
            Humblegård                         0
            Till denne by finns ett torp i Åker-
            by beläget, fol. 111, huilket lyder hijt
            halfparten, nämlig vtsäde      2 tunnor
            vti littera I, K, höö               3 laß
            vti littera L   

(Karttext:)

Myr eng
Myre eng
Myr eng
Myr eng
Soolmyra becken.
Myre engh
Solmyra bäcken.
Hård walß engh skarp
Hafre jord
Betz haga
Hård walß ängh
Åkerby egor möta
Tall jord
Fälskälz eng möta
Lind
Leer jord
Hård walß engh
Hård walß engh medell måttig godh.
Lind
Tall jord
Scala ulnarum.