T2:12


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Önnesta är cronegård                  12 öre
            förlänt vnder Wästerååß hospital.
B.        Gärdet, vtsäde                             14 tunnor
C.        Gärdeet, vtsäde                           14 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                              1 1/16 tunnor
E.         Åker wreet, vtsäde                      1 3/4 tunnor
F.         Åker wreet, vtsäde                      1 1/16 tunnor
G.        Åker wreet, vtsäde                      1 tunnor
H.        Myr eng sank, elak, höö              50 laß  
I.         Godh hårdwalß eng, höö              13 laß
K.       Godh hårdwalß eng, höö              18 laß
L.        Godh skogz eng, höö                   12 laß
C+.      Åker wreet, vtsäde                      2 3/8 tunnor                                
            Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog      0
            Fiske och humblegård                 0
            Såg och miölquarn                      0

(Karttext:)

Skogh eng godh
Appall by egor möta.
Elak myreng sank.
Leer mylla
Gryta egor möta.
Hårdvalß eng godh.
Leer mylla
Leer mylla
Godh hårdwalß eng.
Leer mylla
Beetz haga
Lätt jord    
Lätt jord
Leer mylla
Appall by möter
Scala ulnarum.