T2:120


(Rubrik:) Nörbo heradt.  


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Fräbenbo, cronegård           1
            och är till öretal                    10 öre
B.        Gärdet, vtsäde                     13 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                     14 1/2 tunnor
D.        Beetz haga, doger till eng.
E.         Hård walß eng, höö             20 laß
F.         Hård walß eng medh skog ibland
            räntar höö                            20 laß
G.        Wreeten vtsäde                    3/4 tunnor
            Vti samma wreet är en lind som
            doger till åker, räntar höö     6 laß  
H.        Hård walß eng, lyder till Fräbben-
            bo och räntar höö                40 laß
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Timber och näfuerskog        0
            Sågh och miölquarn             0
            Humblegård                        0
            Fiske någott litett vti Swartt åhn.  

(Karttext:)

Hafre jord
Moo jord
Betzhaga
Moo jord
Moo jord
Swart åhn.
Lind
Engh medh skoogh
Kärt stycke engh
Hård walß engh
Lind
Scala ulnarum.