T2:121


(Rubrik:) Nörbo heradt.  


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Gräna, cronegårdar              2
            1 är                                     8 öresland
            2 är och                               8 öresland    
B.        Gärdet, vtsäde                     22 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    18 tunnor
D.        Hård walß eng, höö             57 laß
E.         Hård walß eng, höö             22 laß
F.         Beetz haga, doger till eng.
            Vti gärdet B ligger een lindh som
            räntar höö                           9 laß  
            Vti gärdet C ligger och een lind
            som räntar höö                    8 laß
            Muulbeet och tarfueskog till nöd-
            torften.
            Swedie skog litett.
            Timber och näfuer skogh     0
            Baste skogh                        0
            Fiske                                  0         
            Sågh och miölquarn             0
            Humblegård                        0  

(Karttext:)

Lind
Hård walß äng med små biörkeskog
Moo jord
Hageby åker möter
Leer jordh
Åkerby egor möta.
Leer jord
Lind med skog ibland
Betz haga
Moo jord
Hårdwalß eng, intet synnerlig bärande.
Leer jordh.