T2:124


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Swalt torp, skatte                3 öre
B.        Gärdett, vtsäde                    6 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    4 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng intet synnerlig
            bärande, höö                       20 laß
E.         Hård walß eng, höö             12 laß
F.         Hård och myrwalß eng, doch
            mäst myrwall, höö               16 laß
G.        Stubbrögning skarp              9 1/2 tunnor
            Doger medh tiden till åker.
            Skogh och muulbeet till nödtorften
            Qwarn ställe är här till,
            men deet ligger öde.
            Fiske                                   0
            Humblegård                         0


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
H.        Smedz bo, skatte torp         1
            är                                       3 öre
I.         Gärdett, vtsäde                    3 1/8 tunnor
K.       Gärdett, vtsäde                    2 1/8 tunnor
L.        Gärdet, vtsäde                     2 1/4 tunnor
M.       Hård walß och myrewalß
            eng, halfparten af hwart
            slaget                                  39 laß
            altt till hopa.
N.        Hård walß eng, höö             9 laß
O.        Beetz haga, doger till eng.
P.         Gärdett, vtsäde                    1 7/8 tunnor
Q.        Hård walß eng, hörer till
            Sundz bo, intet syn-
            nerlig bärande, höö              16 laß
R.         Myreng, lyder till Åkerby, fol. 111,
            räntar höö                            24 laß
            Skog och muulbet till nöd-
            torften.
            Fiske                                    0
            Qwarnställe är öde.
            Humblegård                          0


(Karttext:)

Hård walß eng, intet synnerlig bärande
Godh hårdwalß eng.
Lind
Myr eng med biörke skog ibland
Ler jord
Leer jord
Hård walß eng.
Leer jord
Stube swedh
Solingz myra möter.
Hård walß eng
Beetz haga
Myreng
Leer jord
Hård walß
Lätt jord
Hård walß eng
Hård walß eng till Smedz bo.
Myr eng, hörer till Åkerby
Solingz bäcken.