T2:125


(Rubrik:) Haraker sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Bengtzbo, skattegård           1
            är                                        8 öre    
B.        Gärdett, vtsäde                    14 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    15 tunnor
D.        Hafre wreet, vtsäde             1 1/2 tunnor
E.         Hafre wreet, vtsäde             1 1/8 tunnor
F.         Nyrögning, höö                   4 laß        
G.        Hård walß eng, höö             24 laß
            och är medh skogh ibland.
H.        Ny rögning, höö                  14 laß                 
I.          Hård walß eng, höö            20 laß
K.        Beetz haga
                               } doga till eng
L.         Beetz haga  
            Muulbeet och alle handa
            tarfue skog tillfyllest.
            Sågh och miölquarn             0
            Humblegård                        0
            Fiske                                  0

(Karttext:)

Stub engh skarp
Solingz becken
Hårdevalß engh
Lind
Lind
Lind
Stub lind engh skarp
Moo jord
Betz haga
Moo jord
Moo jord
Hårdh walß engh med skogh
Solingz becken.
Moo jord
Moo jord.
Stub baka, betz haga
Scala ulnarum.