T2:126-127


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Haraker sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Kättesta, skattegård             1
            och är                                                         12 öres land
            här i byn, och i Prästegårdz bolstad hafuer han een vt-       Prästegården
            jord både i åker och eng                             4 öres land     fins fol. 128
B.        Gärdett, vtsäde                                           14 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                           13 1/2 tunnor
D.        Hafre wreet, vtsäde                                     2 1/2 tunnor
E.         Hård walß eng, kallaß Räß engen, höö        24 laß
F.         Myre walß och hård walß eng tillhopa, höö 165 laß
            Vti denne eng hafuer Förlunda tree deelar och Kätte-        Frölunda
            sta hafuer een fierde deel, löper för den skull på                är frälße.
            Kättesta af detta engett höö                        40 laß
            Skog och muulbeet till nödtorfften, såßom är gärßell
            och stöör, men timber, näfuer och basteskog     0
            Swedieskog någott litett.
            Miölquarn ställe är här till, men intet brukas.    
            Sågeqwarn är här till som går allennast hööst och wåhr.
            Till denne by fins eng vti Fälskäl, fol. 117, noterat littera F, höö 11 laß.
            Fins till denne by mere eng i Prästegårdz enget H till 4 öre vtjord, fol. 128.
            Löper på vtjorden af samma eng höö           9 laß
            Kättesta hafuer åker i Prästegårdz gärde och een deel vti K, fol. 128.

(Karttext:)

Stub lind
Lind
Stub lind
Förlunda möter och är frälße.
Ulfuesta möter.
Myrewall
Hård walß engh
Kättesta becken
Skogh backa
Stub lind
Betzhaga
Stub lind
Fälskälz eng möter.
Prästegårdz eng möter.
Hårdwalß engh
Swart åhn.
Scala ulnarum.