T2:129


(Rubrik:) Haraker sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Haßellbech skattegård  1                              15 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                             20 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                             19 tunnor
D.        Hård walß eng, höö                                       24 laß
E.        Hård walß eng, höö                                       60 laß
F.        Ny rögning, skarp                                          24 laß
G.        Hård walß eng, intet synnerligh bärande, höö 6 laß
            Timber, näfuer och basteskog                        0
            Annan tarfueskog och muulbeet till nödtorfften.
            Sågh och miölquarn                                       0
            Fiske                                                            0   
            Humble gård                                                 0  

(Karttext:)

Präste gårdz åker möter.
Suart mylla jord
Hafre jord suagh, suart mylla
Ler jord
Ler jord
Ler jord
Hård walß engh
Stub rögning skarp medh stubbar
Ler jord
Mo jord
Suart mylla jord
Stub suedh skarp
Stub backa
Hårdh walß engh
Hårdh walß engh skarp