T2:13


(Rubrik:) Sanct Elians sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Gryta gårdar                                 2
            3. Cronegård                                6 öre
            2. Skattegård                                3 öre
            Denne skategård är förlänt vnder Väster-
            åß hospital.   
B.        Gärdett, vtsäde                             10 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                             10 tunnor
D.        Enges haga, lyder till skattegården 6 laß
E.        Enges haga till cronegården            16 laß
F.        Godh hård walß eng, höö               9 laß  
G.        Skogz eng elack, höö                     4 laß  
H.        Vtiord till Apalleby, vtsäde             2 5/8 tunnor
I.          Enges styket, hörer till vtjorden      4 laß  
            Tarfueskog och muulbeet efter nödtorften            
            Timber, näfuer och basteskog        0
            Fiskewatn                                     0
            Humblegård                                  0
            Sågh och miölquarn                       0              

            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Gården, crone, vtsåår åhrlig          6 1/2 tunnor
2.         Gården, skatte, vtsåår åhrlig          3 1/2 tunnor
1.         Gården hafuer åhrligen höö           23 laß
2.         Gården hafuer åhrligen höö           12 laß

(Karttext:)

Luskesta i Romfertuna sochn möter
Slåter haga, hörer till skattegården
Önnsta egor möta.
Enges haga, hörer till cronegården
Godh hårdwalß eng.
Moo jord
Skogz eng elak.
Leer mylla
Leer mylla
Önsta åker möter
Leer mylla
Appall by möter.
Leer mylla
Appall by möter