T2:130-131


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Haraker sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Hälla, gårdar                             2
            1 är skattegård
            2
B.        Gärdett, vtsäde                          20 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                          11 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                          19 1/2 tunnor
E.        Hård walß eng, höö                    44 laß
F.        Gammall igen lagd åker                5 tunnor
G.        Mäst igen lagd åker, doger intet   8 tunnor
H.        Philpus myran, höö                    16 laß
I.          Enget lyder till Hälleby, höö        42 laß
K.        Tompt.
L.         Washe torpet                             2 öre
M.        Åkerstykett, vtsäde                    2 1/8 tunnor
N.        Åkerstykett, vtsäde                    2 1/4 tunnor
            Muulbeet och tarfueskog till
            fyllest.
            Godh swedie mark.
            Näfuer skog någott.
            Timber och basteskog                0
            Humblegård                               0
            Fiske tämmeligit gott vthi
            Hälle siöön.
            Sågh och miölquarn                    0
            Till denne by står en eng fol. 132,
            signerat littera S, kallaß Siö engen,
            räntar höö                                  16 laß

(Karttext:)

Hageby skog möter.
Hårdwalß engh
Gammal åker igenlagd för engh
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Hård wall
Hellheby engh medh någon skogh
Leer jord
Leer jord.
Philpus myran
Fälskälz egor möta.
Scala ulnarum.