T2:132


(Rubrik:) Nörbo heradt. Haraker sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
O.        Siö torpett, hörer till Hageby och är intet skat-
            lagt.
P.         Åker stykett, vtsäde                    1/4 tunnor
Q.        Rögning af godh gräßwext, höö   50 laß
R         kallas Hageby wijken, höö           6 laß
            lyder till Hageby.
S.         Hälla eng höö, kallat Siöengen     18 laß, fol. 130

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Rögningh godh med gräß
Puke steen.
Winter wägen
Hälla siöen.
Skogh
Myre wal ryningen
På denne sidan är godh rögningz mark