T2:134-135


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Fletiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Öster Wreninge är gårdar            4
            1 är skattegård                            5 1/2 öre 
            2 är skattegård                            6 öre
            3 är skattegård                            7 1/2 öre
            4 är frälße gård                           5 1/2 öre
B.        Vtsäde                                        27 tunnor
            Lind i samma gärde                     3 1/2 tunnland   
C.        Vtsäde                                        13 tunnor
            Linder i samma gärde 2               3 tunnland
            både tillhopa.     
D.        Vtsäde                                        13 tunnor
            Linder i samma gärde 2               4 1/8 tunnor
            både tillhopa.                       
E.         Myrwalß eng, höö                      90 laß
F.         Hårdwalß eng, godh                   24 laß 
G.        Myrewalß eng, höö                     16 laß
H.        Myr eng till Wefde, fol. 136,       15 laß   
            Skog och muulbet til nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog      0 
            Fiske något tämmeligt
            Qwarn som går hööst och wåhr.
            Humblegårdar                             0  


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården vtsäde skatte                  6 tunnor
            Höö                                           34 1/2 laß
2.         Gården, skatte, vtsäde                6 1/2 tunnor
            Höö                                           35 1/2 laß
3.         Gården, skatte, vtsäde                8 tunnor
            Höö                                           40 1/2 laß
4.         Gården, frälße, vtsäde                6 tunnor
            Höö                                           34 1/2 laß


(Karttext:)

Myr eng
Swart ååhn
Myre eng
Swart ååhn.
Lindh
Moojord
Moo jord
Myrewalß eng
Lind
Lind
Lind
Wäster Wreninge möter.
Leer jord
Leer jord
Lind
Leer <...>
Leer jord
Hård walß eng godh.
Myre eng
Moo jord
Hafre jord
Lille siöön.
Scala ulnarum.