T2:136


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Fletiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Wäfde äre gårdar                        2
            1 är skattegård                           10 öre 
            2 är frälße gård                           6 öre
            hörer till hans greflige nådh fält-
            herren
B.        Vtsäde                                        17 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                        14 tunnor
D.        Huuß tompt
E.         Hård walß eng, höö                    34 laß
F.         Hård walß eng, höö                    15 laß
G.        Myre wallß eng, höö                   22 laß
            Tarfueskog och muulbet till nöd-
            torften.
            Timberskog                                0
            Näfuer skog någott.
            Basteskog någott litett.
            Fiske gott vti Flätsiön.
            Miölquarn ställe är här till
            men ligger öde.
            Sågequarn                                  0
            Humblegårdar                             0
            Till denne by fins en eng i Öster
            Wreninge, fol. 134, vti littera H   15 laß


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården, skatte, vtsäde                9 7/8 tunnor
            Höö                                           44 laß 
            Frälßegården, vtsäde                  5 7/8 tunnor
            Höö                                           27 laß 


(Karttext:)

Hård walß eng medell måttig bärande
Leer jord
Hafre jord
Huß tåmpt
Leer jord
Hafre jord
Hård walß eng.
Flätt siön.
Myre eng.