T2:137


(Rubrik:) Nörbo heradt.    Flätiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Myreng, hörer till Gußiö, intet
            synnerlig bärande, höö        70 laß
            fins igen siälfue byn             fol. 154.
B.        Godh myrwallß eng             57 laß      } 127 laß
            hörer och till Gußiö             fol. 154
C.        Hård walß eng medellmåttig godh,
            hörer till Flätiebo prästegård, fol. 150,
            räntar höö                           40 laß

(Karttext:)

Myra
Hård walß engh
Scala ulnarum.