T2:138-139


(Rubrik:) Nörbo heradt        Fletiebo sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Nääß äre gårdar                 2
            1 är skattegård                   10 öre
            2 är frälßegård                    6 öre
B.        Gärdett, vtsäde                   21 tunnor
            Vti detta gärdet är een lind  4 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                               22 tunnor                  
D.        Hård walß eng, höö            34 laß
E.         Myreng, höö                      9 laß
F.         Myr walß eng, höö             94 laß
            Nötorftig skog och muulbeet.
            Timber, näfuer och basteskog    0
            Tämmeligit gott fiske vti Flät siön.
            Sagh1 och miölquarn                 0
            Humblegårdar                           0


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården, skatte, vtsäde        13 tunnor
            Höö                                   83 laß
2.         Gården, frälße, vtsäde        8 1/2 tunnor
            Höö                                   57 laß


(Karttext:)

Suart åhn
Swart åhn
Myr engh.
Stubbacka
Myre engh.
Hafre jord
Lindh
Biörkeskogß backa
Mo jord
Lindh
Flättie siöön.
Hårdh walß stycke
Lind
Lind
Betz mark
Mo jord
Hafre jord
Lindh
Scala ulnarum.         

1 D.v.s. Såg