T2:140            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Smedzbo, skattegård          8 öre
B.        Vtsäde                               5 tunnor
C.        Vtsäde                               9 tunnor
D.        Vtsäde                               10 tunnor
E.         Vtsäde                               2 tunnor                                                        
F.         Hård walß eng, höö           24 laß
G.        Hård walß eng intet godh   10 laß
H.        Hård walß eng, skarp         14 laß
I.         Godh hård walß eng            21 laß
K.        Beetz haga, doger till eng.
            Timberskog                        0
            Näfuer, skog och annan tarfue-
            skog till nödtorften.
            Godh muulbeet.
            Fiske någott litett vti Gußsiö, fol. 1<??>
            Såg och miolquarn1             0
            Humblegård een till             200 stenger


(Karttext:)

Hard walß engh skarp
Lind
Betz haga
Lind
Gädt stycke
Lind
Lind
Hårdwalß engh
Skooh backa
Hårdvalß engh skarp
Scala ulnarum         

1 D.v.s. mjölkvarn