T2:141


(Rubrik:) Nörbo heradt. Flätiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Wefdeßbo gårdar                    2
            1 är skatte                               2 1/2 öre
            2 är crone                               2 1/2 öre
B.        Vtsäde                                    10 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                                    10 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng intet godh         28 laß
E.         Myr walß en<g> medellmåttig 25 laß
            Timber, näfuer och basteskog  0
            Nödtorftig tarfueskog och muulbeet
            Fiske                                      0
            Sågh och miölquarn                 0
            Humblegård till cronegården    100 stenger


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården, vtsår                     5 5/16 tunnor
            Höö                                   26 1/2 laß
2.         Gården, vtsår                     5 5/16 tunnor
            Höö                                   26 1/2 laß


(Karttext:)

Mo jord
Hårdwalß engh skarp
Mo jord
Lindh.
Myrwalß engh.