T2:142-143


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Fletiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Haßlemyra skattegård             10 öre
B.        Vtsäde                                    10 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                                    13 tunnor
D.        Beetz tompt.
E.         Hård walß eng, höö                26 laß
F.         Myr walß eng, höö                 44 laß
            Timber, näfuer och basteskogh    0
            Annan tarfueskog till nödtorften.
            Godh muulbeet
            Fiske tämeligitt gott i Flät siön.
            Miölquarn som går wåhr och höst.
            Sågquarn                                     0 
            Humblegård                                 0
           
Et myreng, fins fol. 151, som hörer
            till denne by och noterat littera F, 32 laß

(Karttext:)

Hårdwalß eng medell måtig godh
Suart mylla
Myrwalß eng medelmåttig godh.
Flätt siön.
Svart mylla.
Scala ulnarum.