T2:144


(Rubrik:) Nörbo heradt.    Fletiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Sätran, skattegård half             3 öre
B.        Vtsäde                                    5 1/8 tunnor
            Lind i sama gärde                    1 tunno
C.        Vtsäde                                    5 1/4 tunnor
            Stubblind i samma gärde         1 tunnor   
D.        Hård walß eng med skog        62 laß
            Skogh och muulbeet till nödtorften.
            Tämmeligit gott fiske.
            Sågh och miölquarn                    0
            Humblegård                               0

(Karttext:)

Stubb lind
Sand jord
Sand jord
Stubb lind.
Hård walß eng medh biörkeskog ibland.