T2:145


(Rubrik:) Nörbo heradt  Flätiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Hälleby, skattetorp                  1 1/2 öre
B.        Vtsäde                                    4 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                                    3 3/4 tunnor
D.        Hård walß eng medelmatig1     25 laß
E.         Beetzhaga, doger till eng.
            Vti gärdet C är en lind som
            kan framdeeles duga till åker
            eller eng                                  1 5/8 tunnor
            Skog och muulbet till nödtorften
            Fiske                                       0
            Såg och miölquarn                   0
            Humblegård                             0

(Karttext:)

Hårdwalß ängh medelmåtigh
Sand jord.
Sand jord
Lind med skogh
Betz haga
Scala ulnarum. 

1 D.v.s. medelmåttig