T2:146-147


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Flätiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Hällebo, skattegard                 4 öre
B.        Vtsäde                                    14 tunnor
C.        Vtsäde                                    9 1/4 tunnor
D.        Myr walß eng, höö                  32 laß
E.         Hård walß eng                        44 laß
F.         Rögningz eng                          22 laß
            och hörer till Gußiö, fol. 150
M.        Beetz haga, doger till eng.
N.        Huuß tompt.
O.        Hård walß eng med stubbar
            och skog ibland                       10 laß
            Tarfueskog och muulbet till
            nödtorften.         
            Fiske                                       0
            Såg och miölquarn                   0
            Humblegård                             0


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
G.        Järilßbo, skattetorp                4 öre
H.        Vtsäde                                    4 1/2 tunnor
I.          Vtsäde                                   2 1/4 tunnor
K.        Hård walß eng                        7 laß
L.         Skogz eng, höö                       8 laß
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Fiske                                       0
            Såg och miölquarn                   0
            Humblegård                             0


(Karttext:)

Betz haga
Lind med skooh
Mo jord
Huß tumpt
Sandh jord
Mo jord
Lind
Mo jord
Hårdh walß engh
Mo jord
Hafre jord suagh
Myre walß engh
Hård wallß engh med stubbar och skogh, skarp
Hård walß engh
Röningß engh
Scala ulnarum