T2:149


(Rubrik:) Nörbo heradt.  Flettebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Hemmingz bo, skattegård        4 öre
B.        Vtsäde                                    5 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                    6 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng, skarp              17 laß
E.         Hård walß eng                        26 laß
F.         Myr eng, intet godh                 62 laß
G.        Kalfue tompt.
            Allehanda slagz skog till nödtorften
            Godh muulbeet.
            Fiske                                       0
            Sågh och miölquarn                  0
            Humblegård                             0   

(Karttext:)

Stub suedhe
Lind
Lind
Sand jord
Kalf tompt
Lind
Hård walß engh
Sand jord
Lind
Hård walß stycke skarp
Myr engh skarp
Landz wägen
Scala ulnarum