T2:150-151


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Flätiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Flättiebo prästegård är                 8 öre
B.        Vtsäde                                          13 tunnor
C.        Vtsäde                                          12 tunnor
            Lind i samma gärde                        2 3/4 tunnor
D.        Myrwalß eng, till Prästegården       32 laß
E.         Myr walß eng, till Prästegården      28 laß
F.         Myr walß eng till Haßellmyra         32 laß, fol. 143
G.        Klåkar wreeten, vtsäde                  2 tunnor
H.        Klåckar wreet, vtsäde                    3/4 tunnor
I.          Beetzhaga medh skogh, doger röija till eng. 
K.        Flättiebo kyrkia.
            Tarfue skog och muulbet till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog        0    
            Fiske till nödtorfften.
            Såg och miölquarn                         0
            Humblegård                                  0
            Et eng är som lyder till Prästegården,
            fins fol. 137 noterat, littera C,        40 laß 

(Karttext:)

Flått siöön
Betz mark
Lindh
Myre wal engh, lyder till Prästegården
Betz haga med skogh.
Engh, lyder til Haslemyra
Engh, lyder til Prästegården
Scala ulnarum