T2:152


(Rubrik:) Nörbo heradt  Fletiebo sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Nyby, skatte torp                    1 1/2 öre
B.        Vtsäde                                    4 tunnor
C.        Vtsäde                                    3 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                                    1 tunnor
E.         Hård walß eng, höö                25 laß
F.         Myrwalß eng medell               58 laß  
            Skog och muulbet till nödtorften
            Såg och miölquarn                  0
            Humblegård                            0
G.        Beetz haga, doger till eng.       

(Karttext:)

Hårdwalß engh
Myr walß engh
Betz haga
Lindh
Scala ulnarum.