T2:16


(Rubrik:) Sanct Elians sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Röklunda cronegård                     9 öre
            är förlänat episcopo vti Wästerååß.
B.        Gärdett, vtsäde                             7 1/4 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                             7 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                             7 1/4 tunnor
E.        Gärdet, vtsäde                              7 tunnor
F.        Hård walß eng elak, höö               30 laß
G.        Beetz haga   
                               } doga till åker och eng
H.        Beetz haga
I.         Åker wreet, vtsäde                        3 tunnor
K.       Åker wret, vtsäde                          3 tunnor
L.        Hård walß eng, höö                       18 laß
           Tarfueskog och muulbeet litett.
           Timber, näfuer och basteskog         0
           Humblegård                                   0
           Litett fiske vti Swartååhn.

(Karttext, vänstra bilden:)

Hofdesta egor möta.
Hård walß eng, intet mykit bärande
Swart ååhn.
Godh leer jord
God leer jord
Wästerååß stadz egor möta.

(Högra bilden:)

Apallby
Beetz haga
Moo jord
Beetz haga
Apallby egor möta
Lätt jord
Godh leer jord
Leer jord
Lätt jord
Wästerååß stadz egor möta
Elak hårdwalß eng
Scala ulnarum.