T2:17


            Notarum Explicatio         tunnor   laß
                                                                                              
A.        Kumbla gårdar             3
            1.
            2.
            3. 
B.        Gärdet, vtsäde                        26
C.        Vtsäde                                   25
D.        Hårdwallß eng                                   200
E.         Stubbrögning höö                              16
F.         God beetz haga doger till eng.
            Skog och muulbeet ganska
            ringa.
            Timber, näfuer, baste och swe-
            dieskog intet.

(Karttext:)

Wedebo möter.
Lunby sochn och Bäckeby egor möta.
Råby egor möta
Bäckeby egor möta och Lunby sochn.
Hammarby egor möta och Lunby sochn.