T2:18-19(Rubrik:) Sancte Elians sochn.      Norbo heradt.


            Notarum Explicatio   <tunnor>   laß
                                                                                              
A.        Wedebo skattegård   1
B.        Vtsäde                              27 1/2
C.        Vtsäde                              22
D.        Hårdwalß eng                                  12
E.         Hårdwalß eng                                  63
            Linder vti gärdet B 5 tunnland
            Schog och muulbeet till nödtorft.
            Fiske, sågh och miölquarn jntet.
            Humblegård jntet.

(Karttext:)

Bronteberg egor möta och Skärkie sochn.
Hagsäter egor möta.
Wallby egor möta.
Dingtuna sochn och Hallsta egor möta.
Lundby socken och Bäckeby egor möta.
Scala ulnarum.