T2:20-21


(Rubrik:) Norbo heradt.


            Notarum Explicatio   <tunnor>   laß
                                                                                              
A.        Hagsäter skattetorp  1 1/2 öre
B.        Gärdet, vtsäde                   4 1/2
C.        Vtsäde                              4 1/2
D.        Hårdwalß eng och myre-
            eng ibland                                        40
            Skog och muulbeet på an-
            nans egor.
            Fiske                         0
            Humblegård               0
            Timber, näfuer, swedie
            och basteskog            0    

(Karttext:)

Käfsta och prästegårdz egorne möta
Helgebo egor möta
Brottberga egor möta.
Wångesta egor och Dingtuna socken möta.
Scala ulnarum.