T2:22-23


(Rubrik:) Nörbo heradt.      Sanct Elians sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Hofdesta gårdar                4
            1 är crone                         6 öre
            2 är frälße                         6 öre
            3 är frälße                         6 öre
            4 är frälße                         6 öre                   
B.        Gärdet, wtsäde                  35 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                   38 tunnor
D.        Enget kallas Myren, höö    34 laß
E.         Hårdwalß eng, höö           68 laß
F.         Enges haga, höö                3 laß
G.        Hofdesta lunden är medh alt mäste-
            deelen nät skog
H.        Åker täppa                        5/8 tunnor
I.         Åker wreet vtsäde              3 tunnor
K.       Åker täppa, vtsäde             1 3/4 tunnor
L.        Åker täppa, vtsäde             7/8 tunnor
M.       Åker täppa, vtsäde             1/4 tunnor
N.       Åkertäppa                          3/8 tunnor
O.
       }  Täppa
P. 
Q.        Täppa.
R.        Beetz haga      doga till åker och eng
                               }
S.        Beetz haga       när de af röjas.
T.        Beetz haga, doger till åker.
V.        Beetz haga
                               }  doga till eng
X.        Beetz haga
Y.        Åkerstyke, vtsäde              5/8 tunnor
            Skog och muulbeet ganska ringa.
            Timber, näfuer och basteskog   0
            Såg och miölquarn                    0
            Humblegårdar                          0
            Fiske litet vthj Swart ååhn.         


(Karttext:)

Ler jord
Ler jord
Ler jord
Ler jord
Ler jord
Ler jord
Hard walß och myre walß engh ibland
Hård walß engh
Swart ååhn.
Ler jord
Ler jord
Ler jord
Swart ååhn.
Ler jord
Ler jord
Hård walß engh
Ler jord
Scala ulnarum.