T2:25


(Rubrik:) Skärke sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Faste berga gårdar                                3
            1 är cronegård                                      2 2/3 öre
            2 är cronegård                                      9 2/3 öre
            3 är frälße gård                                     5 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                     34 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                     25 tunnor
D.        Hårdwalß eng, medellmåtig godh höö    84 laß
E.         Wreet, vtsäde, lyder till wästre gården   3 1/2 tunnor
F.         Wreeten, vtsäde, lyder till Millangården 1 1/8 tunnor
            Höö i samma wreet                               9 laß
            Skog och muulbeet till nödtorfften.
            Timber, näfuer och basteskog                0
            Swedie skog någott
            Fiskewattn litett wti Swart åhn.
            Såg och miölquarn                                 0
            Humblegårdar                                       0


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligit vtsäde i både gär-
            derne förutom wreeten E        11 1/2 tunnor
2.         Gården hafuer åhrligit vtsäde i både
            gärden förutom wreeten F      11 1/2 tunnor
3.         Gården hafuer vtsäde i både gärden och
            hafuer ingen wreet                  6 1/2 tunnor
1.         Gården hafuer höö vti D         34 laß
2.         Gården hafuer och vti D         34 laß
3.         Gården hafuer i sama eng       16 laß


(Karttext:)

Lätt jord
Lätt jord                
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Lättjord
Leer mylla
Forßby i Skultuna sochn möter.
Sneetompta möter.
Hårdwallß eng, medellmåttig godh.
Leer mylla
Swart åhn.
Scala ulnarum.