T2:26-27


(Rubrik:) Nörbo heradt        Skärke sochn.

(s. 26)

            Notarum Explicatio  
                                                                                              
K.        Wäppby cronegård een       10 öre
L.         Gärdett, vtsäde                    11 tunnor
M.        Gärdett, vtsäde                    12 tunnor
N.        Åker wreet vtsäde                1 1/4 tunnor
O.        Enges haga af hårdwall, höö 20 laß
P.         Godh hårdwalß eng, höö      21 laß
Q.        Kalfuetompt.
R.         Beetz haga medh skog, doger röja till eng.
            Skog och muulbeet till nödtorfften.
            Fiskewatn                            0
            Humblegård                         0
            Såg och miölquarn                0
S.         Torpet kallas Rudebech.
T.         Åkertäppa, vtsäde               1 tunnor
V.        Åkertäppa, vtsäde                7/8 tunnor
X.        Engett, höö                           4 1/2 laß

(Karttext:)

Eng
Beetzhaga
Engeshaga
Sneetompta möter.              
Ler jord
Leer jord
Godh hårdwalß eng
Lätt jord
Wäppby becken.
Leer mylla
Ler jord.
Finnesta möter.
Scala ulnarum.


(s. 27)

            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Finsta gårdar                        4
            1 är cronegård                     7 öre
            2 är cronegård                     7 öre
            3 är cronegård                     7 öre
            4 är frälßegård                     7 öre                    
B.        Gärdett, vtsäde                    32 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    34 tunnor
D.        Godh hårdwalß eng, höö      36 laß
E.         Godh hårdwalß eng, höö      24 laß
F.
G.   }   Beetz hagar, doga till eng.  
H.
I.
            Tarfueskog och muulbeet till nödtorften
            Fiskewattn                                0
            Sågh och miölquarn eller ställen 0
            Timberskog                              0
            Humblegård                              0
            Till denne by fins eng fol. 28, noterat littera K, 9 laß
            Jbidem en åker, lyder till cronegård i Finnesta
            Vtsäde                                      5 tunnor
            Jbidem åker teegarna M, N, O


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Cronegården hafuer åhrligt vtsäde 8 tunnor
2.         Cronegården och så mykit            8 tunnor
3.         Cronegården, vtsäde                    8 tunnor
4.         Frälße gård                                  9 tunnor
1.         Höö hafuer förste cronegården     14 1/4 laß
2.         Cronegården, höö                        14 1/4 laß
3.         Cronegården, höö                        14 1/4 laß
4.         Frälße gård, höö                          17 1/4 laß


(Karttext:)

Leer mylla
Leer mylla
Eng
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Eng
Leer mylla