T2:28


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Roßberga är skattegård een            14 öre
B.        Gärdett, vtsäde                               16 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                               10 tunnor
D.        Hård walß eng, godh höö                36 laß
E.        Wreeten, vtsäde                              3 1/4 tunnor
F.         Beetz haga
                               } doga till åker och eng
G.        Beetz haga
H.        Enges haga skarp, höö                    16 laß
I.          Godh hårdwalß eng, höö                 6 laß
K.        Godh eng af hårdwall höö till Finsta 9 laß
L.         Åkren lyder till cronegården i Finsta, fol. 27,
            och är vtsäde                                  5 tunnor
M.       Åker teegarna lyda till Finsta            3 3/8 tunnor
N.        Åkertäppa, vtsäde                           5/8 tunnor
O.        Åker flaan, vtsäde                           3 1/8 tunnor
            Skog och muullbeet till nödtorften.
            Fiskewattn                                      0
            Såg och miölquarn                           0
            Humblegård                                    0

(Karttext:)

Finsta eng möta.
Swart åhn.
Eng
Beetz haga
Beetz haga
Finsta becken
Hårswalß eng.
Ler mylla
Leer mylla
Finsta möter
Leer mylla
Leer mylla
Eng godh
Enges haga skarp.
Lißberga egor möta
Lät jord
Scala ulnarum.