T2:29


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Lißberga gårdar            2
            1 är cronegård              5 öre
            2 är frälßegård              5 1/2 öre
B.        Gärdett, vtsäde             18 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde             13 tunnor
D.        Hård walß eng, höö      40 laß
            Jngen skog och muulbeet.
            Fiske och humblegård   0
            Såg och miölquarn        0

(Karttext:)

Skarpa möter.
Roßberga möter.
Leer mylla
Leer mylla
Skarpa möter
Leer mylla
Hårdwalß eng med något skog ibland, tämmelig bärande
Leer mylla
Roßberga möter
Leer mylla
Leer mylla
Käfsta möter.
Käfsta möter.