T2:30-31


(Rubrik:) Nörbo heradt.      Skärke sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Käfuesta äre gårdar       3
            1 är skattegård                                              12 öre
            2 är frälße gård                                              6 öre
            3 är frälße gård                                              6 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                              18 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                              29 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                                              7 tunnor
E.         Åker tagen af engen och brukas till hafrejord 12 tunnor
F.         Skarp eng, litett bärande, höö                        28 laß
G.        Godh hård walß eng, höö                               60 laß
H.        Enges haga godh, kallas Bilz myran                12 laß
I.          Enges haga, kallas Fåår myran, höö               6 laß
K.        Eng, kallas Myrhagan, höö                            30 laß
L.         Wreeten, vtsäde, hörer till skattegården         3/4 tunnor
M.        Beetz haga, hörer till skattegården, doger till eng
N.        Klåckarens åker styke, vtsäde                       1 tunnor
            Nödtorftig tarfueskog; muulbeet tillfyllest.
            Timberskog, näfuer och basteskog                 0   
            Fiske någott litett vti Swart ååhn.
            Såg och miölquarn                                         0
            Humblegårdar                                                0


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligit vtsäde i alle gärden
                                                             13 tunnor
            Hafre jord i engen vpkörd         6 tunnor
            Höö hafver samma gård af alla engiarna
            tillhopa                                      72 laß
2.         Gården hafuer i gärden vtsäde    7 tunnor
            Hafre jord i engen vpkörd         3 tunnor
            Höö af alle engiarna                   32 laß
3.         Gården hafuer i alle gärden         7 tunnor
            Hafre jord i engen vpkörd         3 tunnor
            Höö af alle engiarna                   32 laß   
           

(Karttext:)

Skarpa egor möta.
Leer mylla
Hafre jord tagen af engen
Swart åhn.
Leer mylla
Godh hårdwalß eng
Skarp eng litett bärande
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Lißell berga möter
Leer mylla
Prästegårdz egorne möta
Leer mylla
???
Godh myr eng
Eng, kallas Myrhagan, godh
Prästegårdz egor <m>öta
Beetz haga
Scala ulnarum.