T2:32


(Rubrik:) Nörbo heradt.      Skärke sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Prästegården.
B.        Gärdett, vtsäde                   7 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                   8 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                   6 tunnor
            och är 4 öresland, huilkett är ta-
            gitt ifrå Käfuesta till prästebo<r>det,
            är och tagit wtaf engen.


F.         Skärkies by gårdar             3
            1. Gården är crone             6 öre
            2  är frälße                         8 öre
            3  är och frälße                  8 öre
G.        Gärdett, vtsäde                  19 tunno
H.        Gärdett, vtsäde                  21 tunnor
I.          Hård walß eng skarp, höö 17 laß
K.        Hård walß eng skarp, höö  40 laß
L.         Beetz tompt.
M.        Hafrewreet, vtsäde            4 tunnor
            Allehanda tarfueskog och muulbete
            skall denne by lista till andra.
            Litett fiske vti Swart ååhn.
            Både frälße gårdarna hafua hum-
            legårdar
            Cronegården hafuer ingen humble-
            gård, vtan een liten körsbärs trä-
            gård.
            Såg och miölquarn              0


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligit vtsäde 6 tunnor
            Höö                                     17 laß
2.         Gården vtsäde åhrligit           8 tunnor
            Höö                                     20 laß
3.         Gården vtsäde åhrligen         8 tunnor
            Höö                                     20 laß


(Karttext:)

Käfuesta egor möta
Leer jord
Präste gården möter.
Lind
Leer jord
Leer jord
Skarp hård walß eng.
Ler jord
Käfuesta egor mota1
Hård wallß eng
Öör jord
Leer jord
Präste egorna möta
Leer jord
Leer jord
Swart mylla, tagit aff enget till åker
Torp egor möta vti landzwägen
Leer jord
Leer jord
Torp egor möta
Skarp hårdwalß eng.
Leer jord
Leer jord.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. möta