T2:37


(Rubrik:) Nörbo heradt.      Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Åkesta skattegård                   12 öre
B.        Gärdett, vtsäde                       13 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                       11 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                         1 1/4 tunnor
E.         Wreet, vtsäde                         1 1/4 tunnor
F.         Godh hård walß eng, höö        70 laß
            Muulbeet ganska ringa.
            Gärßell och stöör skog litett
            Humblegård                            0
            Timber, näfuer och basteskog  0
            Såg quarn                               0
            Miölquarn som går åhr och dag.
            Fiske litett i Swartåhn.

(Karttext:)

Forß by möter.
Moo jord
Swart åhn
Leer mylla
Hård walß eng godh
Leer mylla
Hafrejord
Skärkie sochn möter.
Sanchte Elians sochn möter och Liyesta by.    
Scala ulnarum.