T2:38-39


(Rubrik:) Nörbo heradt      Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Forß by, gårdar              4
            1 är cronegård               7 öre
            2 är och crone               7 öre
            3 är frälße                      7 öre
            4 är och frälße               3 öre  
B.        Gärdett, vtsäde              37 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde              18 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde              21 tunnor
            Vti gärdett C är obrukat
            åker                               3 tunno
E.         Hårdwalß eng intet synner-
            lig bärande, höö             118 laß
            Tarfueskog och muulbet
            till nödtorften.
            Timber, näfuer och baste-
            skog                              0
            Swedie mark litett.
            Fiske litett vthi Swart-
            åhn.
            Till frälße gårdarna är
            twå tulle quarnar.
            Till cronegårdarna          0
            Humblegårdar                0


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården är crone, hafuer
            åhrligit vtsäde                10 1/2 tunnor
            Höö                              33 1/2 laß
2.         Gården crone, vtsäde    10 1/2 tunnor
            Höö                              33 1/2 laß
3.         Gården frälße, vtsäde    10 1/2 tunnor
            Höö                              33 1/2 laß
4.         Gården frälße                6 1/2 tunnor
            Höö                              17 1/2 laß


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
G.        Haneberga skattegård  16 öre
H.        Gärdett, vtsäde              15 1/2 tunnor
I.          Gärdett, vtsäde             19 1/2 tunnor
           
Obrukatt åker               1 1/4 tunnor
K.        Hård walß eng, höö       28 laß
L.         Hård walß eng, höö       66 laß  
M.        Haga, höö                     10 laß 
            Vti samma haga är vpkördt till      
            åker                               1 3/4 tunnor
            Timber och annan tarfue skog
            till nödtorften.
            Muulbeet till nödtorfften.
            Humblegård                   0
            Såg och miölquarn         0


(Karttext, vänstra bilden:)

Lätt jord
Leer mylla
Leer mylla
Swart åhn.
Hafre jord
Leer mylla
Ler mylla
Obrukat åker
Leer mylla
Moojord.
Leer mylla
Hård wallß eng tämelig godh.
Leer mylla
Hafre jord
Leer mylla
På denne platz är intet synnerlig bärande
Fastberga i Skärke sochn möter.
Scala ulnarum.

(Högra bilden:)

Swart åhn.
Skärke socken möter.
Moo jord
Hårdwalß eng intet synnerlig godh.
Leer mylla
Hårdwalß eng intet synnerlig bärande
Moo jord
Haga.
Leer mylla
Obrukat åker
Hafre jord