T2:40


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Gillberga äre gårdar      2
            1 är cronegård              8 öre
            2 är frälße                     8 öre
B.        Gärdett, vtsäde             16 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde             19 tunnor
D.        Hårdwalß eng, höö       14 laß
E.         Hårdwalß eng, höö       30 laß
            Tarfueskog och muulbeet till nödtorften
            Humblegårdar               0
            Fiske                            0
            Såg och miölquarn        0
            Till denne by fins eng fol. 41, höö 7 laß. 

(Karttext:)

Söder Nackeby möter.
Leer mylla
Leer mylla
Hårdvalß eng, medellmåttig god
Tall jord.
Leer mylla.
Talle jord
Swart åhn
Godh hårdwalß eng.
Scala ulnarum.